skip to Main Content
SASTANAK U HAZU BiH: Razgovori O Jačanju Uloge Znanosti, Umjetnosti, Obrazovanja I Kulture Hrvatskoga Naroda U BiH

SASTANAK U HAZU BiH: Razgovori o jačanju uloge znanosti, umjetnosti, obrazovanja i kulture hrvatskoga naroda u BiH

U HAZU BiH održan je 19. svibnja 2021. godine sastanak predsjednika HAZU BiH akademika Mladena Bevande sa suradnicima, s predsjednikom Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten, gospodinom Marijanom Klaićem. Razgovaralo se o dosadašnjim iskustvima suradnje, te o mogućnostima jačanja uloge znanosti, umjetnosti, obrazovanja, kulture hrvatskoga naroda u BiH. To su naime ciljevi koji povezuju Udrugu Prsten i HAZU BiH i utvrđeni su posebnim Sporazumom o međusobnoj suradnji.  Posebno se razgovaralo o organizaciji Okruglog stola na temu “Utjecaj pandemije na demografska kretanja Hrvata u BiH”.

Okrugli stol se upriličuje povodom Međunarodnog dana stanovništva. Akademici su pozdravili ovu inicijativu, izrazili spremnost surađivati u organizaciji i sudjelovati na Okruglom stolu s prilozima.

Sudionici sastanka u HAZU BiH bili su: Predsjednik HAZU BiH akademik Mladen Bevanda, dopredsjednici akademici Božo Žepić i Zdenko Ostojić, predsjednik Skupštine akademik Ante Mišković, prof. dr. Dragan Babić član suradnik Akademije; Predsjednik Udruge bosanskohercegovačkih Hrvata Prsten gdin. Marijan Klaić, prof dr. Mirjana Milićević član Predsjedništva Udruge Prsten.

Back To Top